Munkahelyvédelmi bértámogatás


A Munkahelyvédelmi bértámogatási program a veszélyhelyzet idején csökkentett munkaidős foglalkoztatást tesz lehetővé a válság következtében nehéz gazdasági helyzetbe került vállalkozásoknál. A támogatást a munkavállaló a munkáltatóval közösen, az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi, megyei kormányhivatalhoz (továbbiakban: kormányhivatal) nyújthatja be. A támogatás azt a célt szolgálja, hogy a járvány miatt nehézségekkel küzdő vállalkozásoknál a leépítéseket megelőzze, a munkahelyeket megvédje. A programban a munkáltató vállalja, hogy nem szünteti meg a támogatott munkavállaló munkaviszonyát, illetve a munkavállaló munkaidejére és ha megállapodtak, az egyéni fejlesztési idejére bért fizet. A munkavállaló vállalja, hogy munkát végez és az egyéni fejlesztési időben a munkaadó rendelkezésére áll, az állam pedig meghatározott mértékben kompenzálja a munkavállaló kieső jövedelmét.

A veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV.10) Korm. rendelet módosítása 2020. április 29-én hatályba lépett.

A támogatáshoz kapcsolódó tájékoztatás és a módosított iratminták a Csongrád - Csanád Megyei Kormányhivatal foglalkoztatási szakterületének foglalkoztatas.csmkh.hu honlapjáról a következő linkről tölthetők le: Csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása kérelem egységcsomag

A támogatáshoz kapcsolódó tájékoztatások és iratminták a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapjáról az alábbi linkről is letölthetők: https://nfsz.munka.hu

Kérjük, hogy a csökkentett munkaidős támogatások kérelem benyújtásánál, hiánypótlásnál, elszámolások beküldésénél a hivatali kapun történő benyújtás mellett, e-mailben is szíveskedjenek a szükséges dokumentumokat beküldeni a munkahelyvedelem@csongrad.gov.hu e-mail címre.

További felvilágosításért a kormányhivatal munkatársaihoz fordulhat a 62/680-932 és 62/680-935 telefonszámokon!