Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól szóló 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése alapján az álláskeresőként való nyilvántartással, az álláskeresők ellátásával, valamint a természetes személynek nyújtott foglalkoztatást elősegítő támogatással kapcsolatos eljárás során az ügyfél személyes eljárását igénylő kötelezettségei, valamint az ügyfél és az állami foglalkoztatási szerv közötti kapcsolattartás – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben foglaltaknak megfelelő eljáráson és kapcsolattartáson kívül – a beazonosításához szükséges Flt. 57/A. § (1) bekezdése szerinti adatok megadásával elektronikus levélben is teljesíthető a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig.

Az e-mailban megküldhető formanyomtatványok innen letölthetőek, melyeket a letöltés után ki kell tölteni és megküldeni az illetékes foglalkoztatási osztálynak. Ezen az oldalon található elérhetőségeken keresztül a nyomtatvány kitöltésével, illetőleg az álláskeresőként történő nyilvántartásba vétellel/álláskeresési ellátással/foglalkoztatást elősegítő támogatással kapcsolatos tájékoztatást kérhet.

A formanyomtatványokat on-line is ki lehet tölteni az e-mailban küldés előtt, amihez segítséget itt tudunk adni. Az adatokat nem tároljuk és nem őrizzük meg.
Első lépésként kérjük válassza ki a beküldés helyét és a benyújtandő dokumentumot:

Amennyiben álláskeresési járadékot is szeretne igényelni akkor a 2. álláskeresőként történő nyilvántartás és ellátásba vétel iránti kérelem (segély) opciót kell kiválasztania.

Először a személyi adatait kell megadnia, majd az álláskeresési nyilvántartásra vonatkozó adatait kell megadnia, majd ezután le tudja tölteni a kitöltött formanyomtatványokat, melyet meg kell küldenie e-mailben.

- -

1. A munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezem
2. Oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatok
3. Öregségi nyugdíjra jogosult vagyok, vagy jogerős határozattal megállapított megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülők
4. A keresőtevékenység tekintetében kijelentem, hogy

- munkaviszonyban állok
- közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszonyban állok
- megbízási jogviszonyban állok
- biztosított bedolgozói jogviszonyban állok
- szövetkezeti tagként munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok
- külön törvény szerint egyéni vállalkozónak minősülök
- egyéni vállalkozói tevékenységemet jelenleg szüneteltetem
- gazdasági társaság tevékenységében személyes közreműködéssel, vagy mellékszolgáltatás keretében történő munkavégzés útján részt veszek
- gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagyok
- társasági szerződésben közreműködési/munkavégzési kötelezettségem (vagy jogom) fel van tüntetve
- jogszabály alapján tiszteletdíjban részesülök
- tiszteletdíjból származó jövedelmem meghaladja a jogszabályban meghatározott mértéket
- mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkezem
- mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó bevételem meghaladja a jogszabályban meghatározott mértéket
- szociális szövetkezet tagjaként személyes közreműködéssel munkát végzek
- szociális szövetkezet tagjaként a személyes közreműködés ellenértékeként megszerzett bevételem meghaladja havonta a minimálbér összegét
5. Elhelyezkedésem érdekében a járási hivatallal az együttműködést vállalom
6. Az álláskeresőként nyilvántartott személyeket megillető jogokról és kötelezettségekről szóló tájékoztatást megkaptam, valamint az álláskeresési támogatások tartalmáról, feltételeiről, a munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások köréről szóló tájékozt
7. Csecsemőgondozási díjban részesülök
8. Gyermekgondozást segítő ellátásban részesülök
A gyermekgondozást segítő ellátás folyósítása alatt a családok támogatásáról szóló törvény szerint kereső tevékenységet folytathatok
9. Gyermekgondozási díjban részesülök

A gyermekgondozási díj folyósítása alatt a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerint kereső tevékenységet folytathatok
10. Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban állok
11. Tényleges önkéntes katonai szolgálatot teljesítek
12. Letartóztatásban vagyok, szabadságvesztés, elzárás büntetését töltöm
13. Az elektronikus kapcsolattartást vállalom
14. Cselekvőképtelen, cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy vagyok

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

Az álláskeresési ellátással kapcsolatos jogszabályi tájékoztatást letöltöttem és megismertem
Bírósági végzéssel letiltható tartási kötelezettségem van
A kérelem benyújtását megelőző három évben az alábbi ellátásra nem jogosító jogviszony/ok/ban álltam:
keresőképtelen beteg voltam
beteg gyermek ápolására táppénzt igénybe vettem
terhességi-gyermekágyi segélyben/csecsemőgondozási díjban, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben/ gyermekgondozást segítő ellátásban részesültem
jogerős határozattal megállapított megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, , rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban, átmeneti járadékban ill. bányászok egészségkárosodási járadékában részesültem
letartóztatásban voltam, szabadságvesztés, elzárás büntetésemet töltöttem
ápolási díjban, gyermeknevelési támogatásban részesültem
nappali tagozaton tanulmányokat folytattam
Az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezem
Korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban részesülök
Gazdasági tevékenységem végzése alatt más lakóhelyet fenntartottam a tevékenység helye szerinti tagállamban

Álláskeresési ellátás iránti kérelem beadásakot az alábbi nyomtatványokat kell kitölteni és megküldeni az illetékes foglalkoztatási osztálynak e-mailben.
Microsoft Word LibreOffice PDF
Egyszerusitett_nyilatkozat_VESZELYHELYZETBEN letöltés
Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem letöltés
Álláskeresési ellátás iránti kérelem letöltés
Bankszámla nyilatkozat letöltés
Adónyilatkozat családi kedvezményhez letöltés
Adónyilatkozat 4 gyermek esetén letöltés
Adónyilatkozat 2020 letöltés
minden nyomtatvány letöltése egyben letöltés

Álláskeresési nyilvántartásba vételi kérelem beadásakot az alábbi nyomtatványokat kell kitölteni és megküldeni az illetékes foglalkoztatási osztálynak e-mailben.
Microsoft Word LibreOffice PDF
Egyszerusitett_nyilatkozat_VESZELYHELYZETBEN letöltés
Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem letöltés
minden nyomtatvány letöltése egyben letöltés